Zabezpieczenie medyczne imprez

Zabezpieczanie medyczne imprez


Wydawanie opinii na temat zabezpieczenia medycznego imprez*

 

W celu uzyskania  opinii o niezbędnej ilości sił i  środków  do zabezpieczenia medycznego imprezy, niezbędnej do uzyskania zezwolenia na organizację imprezy, należy złożyć do Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej wniosek na formularzu załączonym poniżej.

 

W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 października 2017 roku Nr SOR.450.6.13.2017.TM   Stacja Pogotowia Ratunkowego  SP ZOZ  w Białej Podlaskiej z dniem 1 listopada 2017r. zaprzestaje pobierania opłat za opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem  telefonu 83 343 40 68

 

 

Pliki do pobrania:
Wniosek

 

 

 

*dotyczy imprez masowych określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.) oraz zawodów sportowych i innych imprez określonych w art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.