Zabezpieczenie medyczne imprez

Zabezpieczanie medyczne imprez


Wydawanie opinii na temat zabezpieczenia medycznego imprez*

 

W celu uzyskania  opinii o niezbędnej ilości sił i  środków  do zabezpieczenia medycznego imprezy, niezbędnej do uzyskania zezwolenia na organizację imprezy, należy złożyć do Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej wniosek na formularzu załączonym poniżej.


Warunkiem wydania opinii jest wniesienie opłaty 100 zł na konto nr:
BZ WBK 95 1500 1331 1213 3001 0865 0000

 

Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem  telefonu 83 343 40 68

 

 

Pliki do pobrania:
Wniosek

 

 

 

*dotyczy imprez masowych określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.) oraz zawodów sportowych i innych imprez określonych w art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.